Czy w ustawie o rachunkowości jest określony ostateczny termin uzgodnienia sald rozrachunków do sprawozdania finansowego za dany rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ustawie o rachunkowości jest określony ostateczny termin uzgodnienia sald rozrachunków do sprawozdania finansowego za dany rok?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access