Czy w umowie o używanie samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika do celów służbowych prawidłowe jest dodanie jazd zamiejscowych, czy należy wskazać tylko jazdy lokalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy zawiera z kilkoma pracownikami umowę o używanie samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika do celów służbowych. W umowie jest zapis "Przedmiotem niniejszej umowy są zasady zwrotu kosztów używania przez pracownika własnego pojazdu (dane pojazdu) do celów służbowych w jazdach lokalnych i zamiejscowych".

Czy prawidłowe jest dodanie jazd zamiejscowych, czy należy wskazać tylko jazdy lokalne?

Czy za jazdy lokalne można uznać teren gminy, czy tylko miejscowość, w której mieści się siedziba urzędu?

Czy może w umowie o pracę należałoby wskazać miejsce pracy - siedziba urzędu oraz teren gminy?

Jak prawidłowo skonstruować umowę o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych tak, aby nie budziła żadnych wątpliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX