Czy w umowie o pracę zawieranej z pracownikiem, który będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego można podać w godzinach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Siwińska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w umowie o pracę zawieranej z pracownikiem, który będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego można podać w godzinach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX