Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w umowie o pracę zawartej z nauczycielem należy obowiązkowo podawać podstawę prawną nawiązania stosunku pracy? Czy w treści umowy należy obowiązkowo powołać się na przepis wynikający z ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN? Czy jest błędem, jeśli w umowie takiego zapisu nie ma?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację