Czy w umowie o pracę zawartą z osobą niebędącą nauczycielem, zatrudnioną za zgodą organu prowadzącego w szkole ponadpodstawowej należy wpisać dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w umowie o pracę zawartą z osobą niebędącą nauczycielem, zatrudnioną za zgodą organu prowadzącego na 6/18 etatu w szkole ponadpodstawowej, należy wpisać dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151Kodeks pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX