Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca chce zatrudnić pracownika na 1/2 etatu i w umowie określić, że będzie on pracował w poniedziałek, wtorek i środę. W związku z tym, że ilość godzin do przepracowania w miesiącach jest różna, chcemy w umowie zapisać, że pracownik pracować będzie w poniedziałek, wtorek i środę do 8 godzin na dobę. Pozwoli to nam w zależności od miesiąca wyznaczać pracownikowi pracę np. w poniedziałek, wtorek po 8 godz. a w środy po 4 godz., a jeśli będzie taka potrzeba zwiększać w niektóre środy do 8 godz. żeby mógł on wypracować normę godzin przypadającą do przepracowania w danym miesiącu przy 1/2 etatu.

Czy np. w takim miesiącu jak styczeń gdzie 1 przypadał w środę a 6 w poniedziałek, czyli w dni pracy naszego pracownika obniża mu to jakoś wymiar czasu?

Czy przy ustalaniu jego godzin pracy wzięlibyśmy pod uwagę to, że w styczniu do przepracowania są 23 dni minus 1 i 6 czyli zostaje 21 dni x 8 godz. = 168 godz. przy pełnym etacie, natomiast 84 godz. w przypadku naszego pracownika? Wówczas musielibyśmy wyznaczyć mu wszystkie poniedziałki i wtorki po 8 godz. oraz 3 środy 8 godz. i jedna 4 godz.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację