Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 61 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, osoby niewymienione w ust. 2 mogą wnosić opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Czy umowa zawierana z osobą, która dobrowolnie zobowiąże się do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, może zawierać postanowienie o aktualizacji wysokości opłaty, np. w przypadku zmiany wysokości kosztu średniego utrzymania osoby w domu pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?