Czy w umowach dzierżawy należy wpisywać numer PESEL osoby fizycznej, która jest stroną umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w umowach dzierżawy należy wpisywać numer PESEL osoby fizycznej, która jest stroną umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX