Czy w uchwale Rady Gminy o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy wskazać termin płatności tych należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w uchwale Rady Gminy o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, którą należy podjąć na podstawie art 52 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, należy wskazać termin płatności tych należności? W jaki sposób powinno zostać to uregulowane? Czy, i w jakiej wysokości, należy naliczać i pobierać od opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX