Czy w tym przypadku opinia PPIS jest dla organu wiążąca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi obecnie postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów. W przedmiotowej sprawie organ otrzymał opinię sanitarną, w której to Inspektor Sanitarny stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, iż informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia są niezgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych przez pracodawcę tj. brak bieżącej wody w obiekcie oraz brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Czy w tym przypadku opinia PPIS jest dla organu wiążąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX