Czy w tym przypadku odpad 02 02 04 słusznie jest oznaczony jako br 02 02 04?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie br 02 02 04 w instalacji. Wnioskodawca posiada Ubojnie i Masarnię w jednej miejscowości. W ubojni trzody chlewnej wywarzany jest odpad o kodzie 02 02 04, który poddawany jest przetwarzaniu w odwadniaczu w procesie R12 (jest zezwolenie). Wnioskodawca chce z własnej masarni przewozić wytwarzany odpad o kodzie 02 02 04 do przetwarzania na terenie swojej ubojni. Odpad nie będzie magazynowany, tylko trafiać będzie bezpośrednio do zbiornika osadów w ciągu technologicznym podczyszczalni ścieków. Odwodniony osad ma być przekazywany do biogazowni. W objaśnieniach w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów jest zapis: odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, poprzedza się oznaczeniem "br" przed kodem. Dodanie oznaczenia "br" wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa.

Czy w tym przypadku odpad 02 02 04 słusznie jest oznaczony jako br 02 02 04?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX