Czy w tym przypadku mamy do czynienia z jedną instalacją podlegającą pozwoleniu emisyjnemu w ramach art. 183b p.o.ś., czy też możliwe są dwa odrębne zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmioty X i Y użytkują po jednym kotle węglowym o mocy 4,11 MW i dysponują do nich odrębnymi tytułami prawnymi. Kotły podłączone są do odrębnych kominów. Problem w tym, że oba kotły zasilają wspólną instalację c.o., która ogrzewa szklarnie zarówno Podmiotu X, jak i Podmiotu Y. Podmiot X i Y dokonali zgłoszeń instalacji.

Czy w tym przypadku mamy do czynienia z jedną instalacją podlegającą pozwoleniu emisyjnemu w ramach art. 183b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., czy też możliwe są dwa odrębne zgłoszenia (taka jest wola prowadzących instalację)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX