Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w treści regulaminu pracy w zakresie dotyczącym wprowadzenia monitoringu można wskazać przepis art. 221 § 1 Kodeksu pracy jako uzasadnienie celu prowadzenia monitoringu pracownika w zakresie poczty elektronicznej oraz monitoringu aktywności pracownika w sieci komputerowej? Poczta elektroniczna jest monitorowana i archiwizowana na bieżąco. Aktywność pracownika w sieci jest monitorowana jako aktywności okien internetowych, bez monitorowania wykonywanych czynności w danych oknach internetowych.

Czy monitoring poczty oraz monitoring aktywności można przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (na zasadach ogólnych), czy tylko przez okres przedawnienia kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?