Czy w trakcie zawieszonego postępowania można wydać pismo o przeprowadzenie wywiadu w celu potwierdzenia sprawowania opieki nad synem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ma zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego do czasu wydania wyroku przez sąd w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Czy w trakcie zawieszonego postępowania można wydać pismo o przeprowadzenie wywiadu w celu potwierdzenia sprawowania opieki nad synem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX