Czy w trakcie zawieszenie działalności gospodarczej należy dokonywać korekty kosztów od nieuregulowanych zobowiązań zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Czy w trakcie zawieszenie działalności gospodarczej należy dokonywać korekty kosztów od nieuregulowanych zobowiązań zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przedsiębiorca osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą na koniec 31 maja 2013 r. Na dzień zawieszenia działalności gospodarczej istnieją nieuregulowane zobowiązania, które do dnia 31 grudnia 2013 r. nadal są nie zapłacone.

Czy należy dokonać korekty kosztów w ciągu 2013 r., odpowiednio 30 dnia (i/lub 90 dnia) po terminie płatności i ustalić zaliczkę na podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access