Czy w trakcie roku szkolnego można przypisać dziecko do klasy jako 26 ucznia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole są dwie klasy pierwsze. W jednej jest 25 uczniów, w drugiej dwoje uczniów. W klasie, w której jest dwoje uczniów jedno dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnosprawności sprzężone (niepełnosprawność intelektualna umiarkowana i ruchowa) i drugie dziecko z uwagi na przebytą chorobę hematologiczną otrzymało orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego do 1 grudnia 2021 r. (nie wiadomo było czy lekarz zdecyduje o powrocie do szkoły w sytuacji pandemii i obniżonej odporności dziecka). Czy w trakcie roku szkolnego można przypisać dziecko do klasy jako 26 ucznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX