Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w trakcie rokowań dotyczących udzielenia zgody na realizację inwestycji liniowej przedsiębiorca przesyłowy/dystrybucyjny musi podawać wyjaśnienia co do tego, w jaki sposób obliczona została przedstawiona propozycja wynagrodzenia?

Czy w ramach art. 124 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. kwestia wysokości proponowanego wynagrodzenia powinna być wyjaśniona?

Czy organ prowadzący postępowanie może w trakcie postępowania o wydanie decyzji z art. 124 u.g.n. żądać od wnioskodawcy wyjaśnienia kwestii zaproponowanej wysokości wynagrodzenia?

Czy organ administracji w trakcie procedury z art. 124 u.g.n. może podnosić kwestie wysokości wynagrodzenia zaproponowanej przez inwestora tj. wskazywać w pismach proszących o wyjaśnienia, że ww. kwota w jego ocenie jest za niska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?