Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 23.03.2020 r. wpłynął wniosek o świadczenie pielęgnacyjne córki na matkę. W dniu 27.03.2020 r. organ wszczął postępowanie. W dniu 04.05.2020 r. wpłynęły dokumenty uzupełniające wniosek. Organ zebrał materiał dowodowy, jednak osoba nie spełnia warunków do przyznania ww. świadczenia.

Czy zgodnie z k.p.a. zakończyć postępowanie?

W jaki sposób osoba może zapoznać się z dokumentami sprawy?

Czy w trakcie epidemii zgodnie z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można wydać decyzję odmowną?

Jeśli nie, czy organ powinien informować stronę o zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?