Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r.

PYTANIE

Czy w toku sądowego postępowania egzekucyjnego po zajęciu rachunku bankowego przez komornika na żądanie udzielenia wyjaśnień w trybie art. 761 § 1 k.p.c. oraz art. 2 ust. 5 u.k.s.e. bank jest zobligowany do udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową, z której zachowania jest zwolniony na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł pr. bank. w zakresie informacji dotyczących osób trzecich w związku z Rekomendacją Rady Prawa Bankowego z dnia 19 czerwca 2008 r.?

Sytuacja dotyczy wpłacających, otrzymujących oraz wpłacających i otrzymujących środki z zajętego rachunku bankowego dłużnika.

Jaki jest zakres informacji dotyczący osób trzecich w razie przymusu udostępnienia informacji?

Czy konieczne jest przekazanie odpisów dokumentacji/wyciągów bankowych czy wystarczające jest wyszczególnienie danych w odrębnym dokumencie?

Czy należy przyjąć odrębne rozwiązania w zależności od tego jaki jest rodzaj podmiotu prawa cywilnego będący osobą trzecią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?