Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w toku sądowego postępowania egzekucyjnego na żądanie komornika o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 761 § 1 k.p.c. oraz art. 2 ust. 5 u.k.s.e. bank jest zobligowany do udzielenia informacji czy dłużnik posiada podpisane z bankiem umowy kredytowe, umowy leasingowe oraz czy bank na podstawie wezwania komornika musi przedłożyć kopie/odpisy ww. dokumentów?

Ponadto, czy komornik zobowiązany jest do uzasadnienia żądania poza lakonicznym stwierdzeniem o tym, że informacje te, jak i dokumenty są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?