Czy w terenie oznaczonym symbolem RU, można pobudować budynki: magazynowo - składowy i garażowy jako budynki gospodarcze (działka jest niezabudowana, nie ma budynku mieszkalnego)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem RU o przeznaczeniu podstawowym - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych oraz w gospodarstwach rybackich, można pobudować budynki: magazynowo - składowy i garażowy jako budynki gospodarcze (działka jest niezabudowana, nie ma budynku mieszkalnego)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access