Czy w takiej sytuacji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, skoro właścicielem jest sam wnioskodawca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka złożyła wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych. Urządzenia kanalizacyjne są własnością Wnioskodawcy, natomiast administrowanych na podstawie umowy cesji działalności we wskazanym zakresie przez inny podmiot.

Czy w takiej sytuacji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, skoro właścicielem (a do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się zgodę właściciela) jest sam wnioskodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX