Czy w takiej sytuacji gdy właściciel wystąpi o przycinkę drzew w lesie na dz. nr 1/2 i okaże dokument podziału nieruchomości,... - OpenLEX

Czy w takiej sytuacji gdy właściciel wystąpi o przycinkę drzew w lesie na dz. nr 1/2 i okaże dokument podziału nieruchomości, jest możliwość wydania wyciągu z uproszczonego planu urządzenia lasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W uproszczonym planie urządzenia lasu widnieje działka nr 1. Właściciel nieruchomości podzielił ją na działki nr 1/1 i 1/2.

Czy w takiej sytuacji gdy właściciel wystąpi o przycinkę drzew w lesie na dz. nr 1/2 i okaże dokument podziału nieruchomości, jest możliwość wydania wyciągu z uproszczonego planu urządzenia lasu (w którym widnieje dz. nr 1), czy należy uznać, że działka nr 1/2 nie widnieje w UPUL i należy wydać decyzję na pozyskanie drewna z lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX