Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w szkole oraz przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych można stosować listy obecności?Listy te miałby na celu ułatwienie rozliczania obecności w dniach gdy odbywają się zajęcia opiekuńcze, a obecność nauczycieli jest wówczas obowiązkowa. Z tego co wiem nauczyciele posiadają zadaniowy system pracy ale nie dotyczy to pensum, które realizują, oczywiście wtedy nie nie jest możliwe rozliczenie ich z pozostałego czasu i stosowanie ewidencji czasu pracy. Mam jednak wątpliwości czy lista obecności nie zostanie odebrana jako ewidencja czasu pracy ogółem, a chodzi jedynie o sprawdzenie obecności w pracy. Dzienniki zajęć nie zawsze są wystarczające do tego celu ponieważ nie ujmują zazwyczaj dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Ponadto prowadzenie list obecności pozwalałoby na ewidencję wykorzystanych urlopów dla nauczycieli przedszkola. Druga sprawa to czy można jednocześnie stosować listę obecności gdy dzienniki lekcyjne zawierają podpis nauczyciela z danego dnia choć czasem nauczyciele wpisują tematy z opóźnieniem kilkudniowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?