Czy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych występuje możliwość zatrudniania nieograniczonej liczby wicedyrektorów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych występuje możliwość zatrudniania nieograniczonej liczby wicedyrektorów?

Czy zatrudnianie wicedyrektorów powinno być przewidziane w statucie szkoły czy może być przewidziana w statucie zespołu szkół?

Statut szkoły opiniowane i składany podczas rejestracji szkoły, a statut zespołu szkół nie.

Czy można finansować z dotacji wynagrodzenia wszystkich wicedyrektorów zatrudnionych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX