Czy w sytuacji, w której wykonawca wymieniając na jakie części systemu udziela gwarancji, nie podał wszystkich urządzeń, należy uznać, że nie zaoferował gwarancji na cały system i tym samym oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w postępowaniu na dostawę systemu do skanowania i analizy materiału genetycznego, wymagał zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji 24 lub 36 miesięcy. Termin gwarancji stanowił kryterium oceny ofert. We wzorze formularza ofertowego był zapis: "Oferuję okres gwarancji ... miesięcy". Wykonawca w ofercie oprócz okresu gwarancji (ilości miesięcy) dodatkowo wprowadził swój zapis: "Oferuję okres gwarancji na system do skanowania i analizy materiału genetycznego: urządzenia tj. automatyczna stacja oraz zestaw niezbędnego osprzętu do przygotowania próbki materiału genetycznego, oraz ich barwienia – 24 miesiące" W pierwszej części zdania wykonawca wpisał nazwę przedmiotu zamówienia "system do skanowania i analizy materiału genetycznego". Dalej po dwukropku, wymienił, na jakie części systemu udziela gwarancji. Jednak w tej części zdania nie podał wszystkich urządzeń wchodzących w cały system, np. brak jest skanera.

Czy w tej sytuacji należy uznać, że wykonawca nie zaoferował gwarancji na cały system i tym samym oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu?

Czy jednak można uznać, że wykonawca oferuje gwarancję na cały zakres przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX