Czy w sytuacji, w której strona na podstawie pouczenia wniosła do sądu skargę, organ ma inne możliwości niż przekazanie sprawy do WSA wraz z odpowiedzią na skargę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wydał postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonych zarzutów na podstawie art. 34 § 2 pkt 3 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427) – dalej u.p.e.a. Ponieważ na postanowienie przysługuje zażalenie zgodnie z art. 34 § 3 u.p.e.a., a organ jest jednoinstancyjny, pouczono stronę o możliwości wniesienia skargi do WSA. Strona wniosła skargę.

Czy organ w postanowieniu o niedopuszczalności zgłoszonych zarzutów prawidłowo pouczył stronę o prawie do wniesienia skargi – zwłaszcza w kontekście art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), czy może powinien sam rozpoznać zażalenie – jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Czy w sytuacji, w której strona na podstawie pouczenia wniosła do sądu skargę, organ ma inne możliwości niż przekazanie sprawy do WSA wraz z odpowiedzią na skargę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy