Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W prowadzonym postępowaniu (kryterium wyboru najkorzystniejszej: cena 100%) złożono dwie oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższała o ponad 300.000 zł możliwości finansowe zamawiającego i w konsekwencji postępowanie należy unieważnić.

Czy występująca w przepisie rozłączność pojęć "oferty najkorzystniejszej" i "oferty o najniższej cenie" pozwala automatycznie unieważnić postępowanie, a fakt występowania tylko kryterium ceny nie powinien mieć żadnego znaczenia?

Czy niezależnie od postanowienia o unieważnieniu postępowania, należy w pierwszej kolejności wykonać "puste czynności" związane z wyborem najkorzystniejszej oferty w wyniku, których oferta o statucie "oferty o najniższej cenie" otrzyma status "oferty najkorzystniejszej", z uwzględnieniem wszystkich czynności formalnych związanych z tym wyborem (uzupełnienia, wyjaśnienia itd)?

Czy należy odrębnie zawiadomić o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazując jednocześnie, że umowa nie będzie podpisana, czy też jednym dokumentem jednocześnie zawiadomić o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania?

Czy zamawiający musi badać oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację