Czy w sytuacji unieważnienia darowizny obdarowany, który opłacał podatek od nieruchomości, ma prawo do zwrotu nadpłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została sądownie unieważniona umowa darowizny z 2018 roku zawarta pomiędzy gminą a Skarbem Państwa, której przedmiotem była nieruchomość zabudowana budynkiem zewidencjonowanym w ewidencji gruntów i budynków jako budynek pozostały. W związku z powyższym Skarb Państwa złożył korektę na podatek od nieruchomości od 2018 roku nie ujmując tego budynku wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Czy w związku z unieważnieniem tej umowy, podmiot funkcjonuje w tym czasie (2018-2023) jako posiadacz samoistny i nie ma prawa do skorygowania w ten sposób deklaracji? Czy zastosowanie tu mają przepisy art. 898 § 2 kc mówiące o przeniesieniu odpowiedzialności dopiero od chwili zaistnienia zdarzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX