Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r.

PYTANIE

Co należy rozumieć przez spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym (art. 15 g ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)?

Jesteśmy spółką z o.o. pełniącą funkcje centrum usług wspólnych dla grupy podmiotów krajowych i zagranicznych. Świadczymy usługi wyłącznie na potrzeby wewnętrzne grupy i fakturujemy nasze usługi na bazie roboczogodzin zużytych ("sprzedanych") na poszczególne zadania i poszczególnych klientów. Każdorazowo faktura za usługi zawiera specyfikację ilości wykonanych roboczogodzin i listę zrealizowanych zadań. Niezależnie od ilości "sprzedanych" godzin suma wystawionych faktur zawsze pokrywa wszystkie koszty okresu i stały narzut zysku 5%- stosowana metoda rozliczenia pełny koszt+ 5%. Z uwagi na sytuację epidemiczną spółki z grupy zostały dotknięte spadkiem obrotów. Powoduje to sytuację w której zmniejsza się liczba zleconych zadań do naszego centrum usług a tym samym liczba godzin poświęconych na realizację. Jednocześnie przychody nie ulegają zmianie z uwagi na stosowany system rozliczeniowy koszt+. Zmienia się jedynie wycena jednej "sprzedanej" godziny i relacja godzin sprzedanych do godzin zapłaconych pracownikom.

Czy w tej sytuacji spadku ilościowego "sprzedanych" godzin na poziomie >25% i jednoczesnym spadku przychodów na poziomie 5% możliwe jest ubieganie się o pomoc w ramach programu dofinansowania zatrudnienia z FGŚP?

Czy stosowana w rozliczeniach i fakturach sprzedana roboczogodzina może być jednostką ilości świadczonych usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?