Czy w sytuacji opisanej w pytaniu, US powinien pobrać odsetki od każdej z rat w takiej wysokości jaka wychodziła na dzień wpłaty, mimo że od jednej z rat odsetki nie przekraczały kwoty minimalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy wystawił tytuł wykonawczy, który obejmował 2 raty podatku. Urząd Skarbowy zrealizował tytuł w całości. Na dzień pobrania zaległości przez Urząd Skarbowy od jednej raty były należne odsetki 280 zł, natomiast od drugiej raty wynosiły 7,58 zł. Urząd Skarbowy pobrał odsetki od obu rat czyli 280 zł + 7,58 zł =287,58 zł.

Czy w takiej sytuacji Urząd Skarbowy powinien pobrać odsetki od każdej z rat w takiej wysokości jaka wychodziła na dzień wpłaty, mimo że od jednej z rat odsetki nie przekraczały kwoty minimalnej (8,70 zł)? Proszę o wskazówki jak organ podatkowy powinien zaksięgować tę wpłatę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX