Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciele nieruchomości lokalowych (sprzedający) planują zbycie kilku mieszkań na rzecz nabywcy (kupującego) prowadzącego działalność związaną z wynajmem lokali. Nieruchomości lokalowe mają nieuregulowany stan prawny, a postępowania sądowe mogą zająć kilka lat. Strony planują zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży, na podstawie której kupujący będzie ponosił ciężar utrzymania nieruchomości lokalowych (np. będzie bezpośrednio wnosił opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, opłaty za prąd, etc.), ale będzie miał prawo wynajmować we własnym imieniu lokale na rzecz podmiotów trzecich (firm). Dla nieruchomości nie zostały urządzone księgi lokalowe.

Czy w sytuacji ew. opóźnienia w sytuacji naruszenia umowy najmu ze strony przyszłych najemców kupujący będzie mógł skutecznie wnieść powództwa o zapłatę lub eksmisje wobec takich podmiotów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?