Czy w sytuacji, kiedy zawiadomienie od komornika dotyczy zajęcia wynagrodzenia o pracę, pracodawca może dokonywać potrąceń także z zasiłków czy świadczeń z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca otrzymał od komornika sądowego zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę pracownika (niealimentacyjne). W treści dokumentu znajdują się postanowienia:

"... stosownie do treści przepisu art. 881 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika oraz wszelkich innych przysługujących mu wierzytelności od pracodawcy do wysokości niżej podanych należności ..." oraz "... Stosownie do treści przepisów art. 881 § 3 kpc, art. 882 § 1 kpc oraz art. 761 kpc komornik wzywa pracodawcę dłużnika, by: 1. nie wypłacał dłużnikowi do wysokości wyżej podanych należności i aż do pełnego ich pokrycia poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, ..."

Czy w opisanej sytuacji potrąceniu podlega wyłącznie wynagrodzenie za pracę (m.in. płaca zasadnicza, premia uznaniowa)?

Czy pracodawca ma obowiązek potrącać pracownikowi należność komorniczą z zasiłku chorobowego/opiekuńczego, czy też ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX