Czy w sytuacji, gdyby pracownik został wykreślony z listy studentów, pracodawca mógłby domagać się od pracownika zwrotu poniesionych kosztów na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracownik podjął studia, które finansował pracodawca. Pracownik nie zaliczył roku i musiał go powtarzać.

Czy w takiej sytuacji pracodawca może żądać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji?

Czy w sytuacji, gdyby pracownik został wykreślony z listy studentów i tym samym nie ukończył studiów, pracodawca mógłby domagać się od pracownika zwrotu poniesionych kosztów na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX