Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminach pracy i regulaminach wynagradzania należy powoływać się na odpowiednie podstawy prawne: Kodeks pracy, Karta Nauczyciela itp.

Czy w przypadku każdorazowej nowelizacji ustaw należy aktualizować wewnętrzne regulaminy powołując się na nową podstawę prawną, nawet jeśli nie miało to wpływu na treść regulaminu?

W jaki sposób powinno się to odbyć, czy na mocy zarządzenia dyrektora szkoły, jako aneks do regulaminu czy w inny sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?