Czy w sytuacji, gdy w pasie drogowym pozostawiony został tymczasowy obiekt budowlany po terminie, zarządca drogi powinien wydać... - OpenLEX

Czy w sytuacji, gdy w pasie drogowym pozostawiony został tymczasowy obiekt budowlany po terminie, zarządca drogi powinien wydać decyzję o przywróceniu stanu poprzedniego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy w pasie drogowym pozostawiony został tymczasowy obiekt budowlany po terminie wskazanym w pozwoleniu na budowę lub przyjętym zgłoszeniu (120/180 dni), zarządca drogi powinien oprócz kar na podst. art. 40 ust. 12 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) – dalej u.d.p. wydać również na podstawie art. 36 u.d.p. decyzję orzekającą o przywróceniu stanu poprzedniego?

Czy jest to zbędne, gdyż obowiązek ten powstał z mocy prawa w momencie niedokonania rozbiórki po upływie 120/180 dni i wierzycielem tego obowiązku, jak również organem egzekucyjnym, jest organ architektoniczno-budowlany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX