Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2014 r. pracownik zewnętrznej firmy sprzątającej podczas swojej pracy uszkodził kosz na śmieci, który nadleśnictwo zakupiło w dniu 30 grudnia 2008 r. za kwotę brutto 130,38 zł. Od tego zakupu został odliczony VAT w styczniu 2009 r. Nadleśnictwo w dniu 31 października 2014 r. wystawiło notę księgową obciążającą firmę tytułem uszkodzenia kosza na śmieci kwotą 130,38 zł. (wartość brutto zakupionego kosza). Zapłata za notę nastąpiła w dniu 20 listopada 2014 r.

Czy taka sytuacja rodzi skutki na gruncie VAT?

A jeśli tak, to w jakim okresie należy dokonać korekty podatku VAT?

Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w maju 2014 r. w jednym z leśnictw stwierdzono brak 2 m3 drewna.

Brak ten został uznany jako brak zawiniony i nadleśnictwo na osobę materialnie odpowiedzialną wystawiło w dniu 3 lipca 2014 r. obciążeniową notę księgową. Nadleśnictwo prowadzi ewidencję zapasu drewna wg TKW (technicznego kosztu wytworzenia). Na koszt wytworzenia 1 m3 drewna składa się parę usług i zakupów (koszty pozyskania i zrywki drewna, koszty zakup znaczników do znakowania drewna, zakup taśm mierniczych i innych przyrządów do odbiórki drewna, koszty brakarza i inne).

Czy w związku z tym należy korygować VAT?

A jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim okresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?