Czy w sytuacji, gdy strona prowadząca działalność gospodarczą w roku bazowym pobierała zasiłek macierzyński ustalając dochód rodziny należy utracić zasiłek macierzyński?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2017 r.

PYTANIE

W 2015 r. pani prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Na dochód osiągnięty w 2015 r. złożył się jedynie zasiłek macierzyński w kwocie 72.406,70 zł w związku z urodzeniem dziecka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, dochód z działalności strata. Teraz pani składa wniosek o zasiłek rodzinny i dołącza oświadczenie, że działalność została zawieszona w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czy należy utracić zasiłek macierzyński jak dochód osiągnięty z tytułu działalności gospodarczej, która aktualnie jest zawieszona na art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access