Czy w sytuacji gdy pracodawca zapewnia pracownikowi, podczas jego podróży służbowej, bezpłatne całodzienne wyżywienie u pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. Organizujemy wydarzenie, w którym uczestniczy niepełnoletnia młodzież oraz pracownicy naszej jednostki, jako opiekunowie i organizatorzy, wykonujący swą pracę w czasie ciągłym. Pracownicy przebywają w delegacji krajowej w związku z organizacją powyższego wydarzenia, korzystają z noclegów oraz z posiłków (razem z zaproszonymi uczestnikami tj. młodzieżą) na podstawie zawartej wcześniej umowy z hotelem. Pracownicy nie mają możliwości skorzystania z wyżywienia w innej placówce gastronomicznej, ponieważ hotel położony jest poza miastem, a oddalanie się od grupy uczestników jest wykluczone. Po zakończeniu wydarzenia hotel wystawił fakturę zbiorczą, w której zostały wyodrębnione kwoty za usługę hotelową i gastronomiczną. Wartość posiłków wyliczona wg faktury VAT na 1 osobę przekroczyła 30 zł na dobę, czyli przekracza wysokość diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Czy od kwoty przewyższającej wartość diety należy zapłacić, w tym przypadku, podatek za pracownika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access