Czy w sytuacji, gdy pozwany wniósł zarzuty, iż bank źle wyliczył zadłużenie, bank może złożyć dodatkowe dowody w postaci... - OpenLEX

Czy w sytuacji, gdy pozwany wniósł zarzuty, iż bank źle wyliczył zadłużenie, bank może złożyć dodatkowe dowody w postaci wydruków i wyciągów z ksiąg bankowych mimo, iż w pozwie tych dowodów nie przywołał i nie załączył?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank dochodził wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla in blanco. Do pozwu załączono wesel, deklarację wekslową, zawiadomienie o wypełnieniu weksla i wezwanie do jego wykupu oraz umowę kredytową stanowiącą kauzę roszczenia. Pozwany wniósł zarzuty podnosząc, iż bank źle wyliczył zadłużenie tak co do zasady, jak i co do wysokości.

Czy w sytuacji takiej bank będzie mógł złożyć dodatkowe dowody w postaci wydruków i wyciągów z ksiąg bankowych mimo, iż w pozwie tych dowodów nie przywołał i nie załączył opierając powództwo jedynie na wekslu i załączonej do niego deklaracji i umowie?

Czy też dowody takie zostaną przez sąd odrzucone jako spóźnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX