Czy w sytuacji, gdy nauczyciel zatrudniony jest w wymiarze, który łącznie przekracza etat w obu stosunkach pracy to uprawniony... - OpenLEX

Czy w sytuacji, gdy nauczyciel zatrudniony jest w wymiarze, który łącznie przekracza etat w obu stosunkach pracy to uprawniony jest do dodatku za wysługę lat tylko w podstawowym miejscu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 marca 2022 r. zatrudniamy w szkole nauczyciela w wymiarze 17/18 etatu. Nauczyciel przedstawił świadectwa pracy z innych szkół z lat 2008-2016 świadectwa te są uwzględnione w wysłudze lat w innej szkole, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela (wymiar zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy - pełny etat). Czy powinniśmy nauczycielowi wypłacać dodatek za wysługę lat wynikający ze świadectw z lat 2008-2016? Czy ewentualna zmiana etatu na 18/18 zmieni coś w obowiązku naliczania wysługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX