Czy w sytuacji, gdy kupujący zawrze związek małżeński i rozszerzy ustawową wspólność majątkową, małżonek będzie mógł realizować... - OpenLEX

Czy w sytuacji, gdy kupujący zawrze związek małżeński i rozszerzy ustawową wspólność majątkową, małżonek będzie mógł realizować uprawnienia z tytułu rękojmi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy po nabyciu nieruchomości przez kupującego (stanu wolnego), kupujący zawrze związek małżeński i rozszerzy ustawową wspólność majątkową małżeńską, obejmując nią nabytą nieruchomość, małżonek nie będący stroną umowy sprzedaży będzie mógł realizować uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do sprzedającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX