Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Line Lawyer
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy gmina ma zawartą z biurem projektowym umowę na wykonanie "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" (podstawy prawne: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i k.p.a.), w przypadku przekazania biuru wypisu z ewidencji gruntów z programu EWOPIS, zawierającego dane o właścicielach działek (informacyjnie do sporządzenia wniosku leśnego) należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?