Czy w świetle zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą (wykonawca jest rencistą) na archiwizację dokumentów będzie rodziło po stronie zamawiającego oprócz naliczenia i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy obowiązek oskładkowania tejże umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wesołowska Dominika
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia bieżącego roku zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą (wykonawca jest rencistą) na archiwizację dokumentów będzie rodziło po stronie zamawiającego oprócz naliczenia i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy obowiązek oskładkowania tejże umowy?

Ustalone wynagrodzenie jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego, a wykonawca nie posiada innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX