Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Zgórzak Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Czy w świetle ustawy z 20 lipca 2017 r. prawo wodne wody opadowe i roztopowe są ściekami?

Czy istnieje podstawa do żądania od inwestora przed wydaniem pozwolenia na budowę przedstawienia pozwolenia wodnoprawnego lub potwierdzenia zgłoszenia na powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na własną działkę - taki właśnie sposób "zagospodarowania" wód opadowych i roztopowych określony jest w decyzji o warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?