Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2012 r.

PYTANIE

W listopadzie zawarliśmy umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego całość działalności przedsiębiorstwa. W grudniu zostały zakupione licencje na poszczególne programy oraz część sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu (serwer). W ostatnich dniach grudnia odbyły się szkolenia w zakresie stosowania systemu finansowo-księgowego oraz fakturowania i magazynów. Te systemy zaczęły funkcjonować od 1 stycznia następnego roku. Całość prac związanych z wdrażaniem podzielono na etapy z tym, że w ramach jednego etapu przewidziano prace dotyczące różnych systemów. Ostateczny termin wdrożenia ustalono na 30 kwietnia. W tym terminie planowano oddać całe zadanie do użytkowania. W międzyczasie dokonywano dalszego zakupu niezbędnego sprzętu (np. drugi serwer). Termin ten jednak nie został dotrzymany z wielu przyczyn (zależnych od obu stron). Ze względu na wydłużający się termin ostatecznego wdrożenia dwóch części systemu, podjęto decyzję o oddaniu zadania do użytkowania z dniem 30 czerwca. Całą wartość zadania podzielono na dwie zasadnicze części: sprzęt tj. serwery ze sprzętem uzupełniającym zaliczono do grupy 4 środków trwałych i od lipca rozpoczęto amortyzację według stawki 30%. Natomiast zakupione licencje oraz usługi wdrożeniowe przyjęto na stan wartości niematerialnych i prawnych jako "oprogramowanie - zintegrowany system zarządzania", amortyzację rozpoczęto również od 1 lipca według stawki 50%. Wydatki po 30 czerwca związane z wdrażaniem niezakończonych dwóch części zaliczamy bezpośrednio w koszty w miesiącu ich poniesienia.

Podczas wstępnego badania sprawozdania finansowego pojawiła się wątpliwość dotycząca terminu oraz sposobu oddania do użytkowania tego zadania.

Czy w świetle ustawy o rachunkowości prawidłowo zakwalifikowano zakupione licencje i usługi do wartości niematerialnych i prawnych?

Czy termin oddania do użytkowania w czerwcu jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?