Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W listopadzie zeszłego roku zawarliśmy umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego całość działalności przedsiębiorstwa. W grudniu zeszłego roku zostały zakupione licencje na poszczególne programy oraz część sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu /serwer/. W ostatnich dniach grudnia odbyły się szkolenia w zakresie stosowania systemu finansowo-księgowego oraz fakturowania i magazynów. Te systemy zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2011 r. Całość prac związanych z wdrażaniem podzielono na etapy z tym, że w ramach jednego etapu przewidziano prace dotyczące różnych systemów. Ostateczny termin wdrożenia ustalono na 30 kwietnia 2011. W tym terminie planowano oddać całe zadanie do użytkowania. Termin ten jednak nie został dotrzymany z wielu przyczyn /zależnych od obu stron/. Ze względu na wydłużający się termin ostatecznego wdrożenia dwóch części systemu, podjęto decyzję o oddaniu zadania do użytkowania z dniem 30 czerwca 2011 r. Całą wartość zadania podzielono na dwie zasadnicze części: sprzęt tj. serwery ze sprzętem uzupełniającym zaliczono do grupy 4 środków trwałych i od lipca rozpoczęto amortyzację wg stawki 30%. Natomiast zakupione licencje oraz usługi wdrożeniowe przyjęto na stan wartości niematerialnych i prawnych jako "oprogramowanie - zintegrowany system zarządzania", amortyzację rozpoczęto również od 1 lipca wg stawki 50%. Wydatki po 30 czerwca związane z wdrażaniem nie zakończonych dwóch części zaliczamy bezpośrednio w koszty w miesiącu ich poniesienia.

Podczas wstępnego badania sprawozdania finansowego pojawiła się wątpliwość dotycząca terminu oraz sposobu oddania do użytkowania tego zadania.

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowo zakwalifikowano zakupione licencje i usługi do wartości niematerialnych i prawnych oraz czy termin oddania do użytkowania w miesiącu czerwcu jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację