Czy w świetle stanowiska Ministerstwa Środowiska wykonywanie ujęć wód podziemnych, dla których nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, nie jest pracą geologiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2011 r. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) nie stosowało się do wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - dalej pr. geol., takiego wyłączenia nie przewidują. Na stronach Ministerstwa Środowiska pojawiło się stanowisko Ministerstwa z dnia 20 marca 2012 r., dotyczące wykonywania ujęć wód podziemnych. Ze stanowiska tego wynika, że wykonywanie ujęć wód podziemnych, dla których nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie jest pracą geologiczną. W mojej ocenie stanowisko to nie znajduje potwierdzenia w przepisach art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 1 ust. 1, art. 3 oraz art. 90 ust. 1 aktualnie obowiązującej pr. geol.

Jaka jest Państwa opinia na temat ww. stanowiska Ministerstwa?

Czy należy je stosować?

Czy można się na nie powoływać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX