Czy w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy covidowej wypłacony zasiłek stały należy traktować jako nienależnie pobrany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy covidowej wypłacony zasiłek stały należy traktować jako nienależnie pobrany?

Pan X posiadał prawo do zasiłku stałego zgodnie z art. 15h "ustawy covidowej". Zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pan X otrzymał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W dalszym biegu odwoławczym, Sąd Rejonowy oddalił odwołanie o ustalenie stopnia niepełnosprawności (wyrok został odebrany przez Pana X w dniu 07.10.2022 r.).

Pan X w dniu 21.10.2022 r. złożył apelację, ale bez wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Sąd Rejonowy w styczniu 2023 r. zwrócił się do Pana X z zapytaniem, czy wnosi o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem. Pan X otrzymał go w dniu 16.01.2023 r. i w dniu 30.01.2023 r. przesłał do Sądu Rejonowego jako załącznik do złożonej apelacji.

W dniu 21.02.2023 r. Pan X otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego, w którym postanowiono odrzucić apelację, ponieważ termin na złożenie wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem upłynął bezskutecznie z końcem dnia 14.10.2023 r. W związku z powyższym, doszło do uchybienia terminu. Pan X pobierał zasiłek stały do lutego 2023 r.

Czy z uwagi na odrzucenie apelacji świadczenie jest nienależnie pobrane?

Jeśli tak, to od kiedy świadczenie podlega zwrotowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX