Czy w świetle przepisów RODO pracodawca może uzyskać od swoich pracowników wzory podpisów i parafek? - OpenLEX

Czy w świetle przepisów RODO pracodawca może uzyskać od swoich pracowników wzory podpisów i parafek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może uzyskać od swoich pracowników wzory podpisów i parafek? Firma handlowo-produkcyjna prowadzi wiele rejestrów np. w dziale produkcji. Pracownicy podpisują dokumenty parafkami. W celu identyfikacji osoby, która złożyła podpis lub parafkę na dokumencie pracodawca chce stworzyć wzór podpisów i parafek.

Czy w świetle przepisów RODO pracodawca może takie wzory pozyskać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX